niedziela, 13 listopada 2011

Siedzenia Sangi Rinzai Zen Gigen

Siedzenia Sanghi Rinzai Zen Ho Hakubaji w Gdańsku,
odbywają się w środy o godzinie 17.30

Zainteresowanych grupowym zazen - prosimy o kontakt:
Maciek - Shinjo: 502155500
Seweryn - Jakunen 500508565

Sanga Rinzai Zen Gigen - Gdańsk

Roshi Reiko
Czcigodny Roshi Oi Saidan


Jesteśmy Sanghą praktykującą w tradycji japońskiego Rinzai Zen pod kierunkiem czcigodnej Roshi Marii Reiko Monety-Malewskiej. Roshi Maria Reiko jest spadkobierczynią Dharmy czcigodnego Roshiego Oi Saidana.

Czcigodny Roshi Oi Saidan urodził się w 1915 roku, w mieście Nishinomya. W 1922 roku został wyświęcony na mnicha buddyjskiego, a po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia u znanego mistrza zen - profesora Hisamatsu shin Ichi, który był przyjacielem D.T. Suzukiego. Mistrz Hisamatsu, wyświęcając Roshiego na mnicha, nadał mu imię Saidan. W 1940 roku Roshi Oi Saidan rozpoczął praktykę w świątyni Tofuku w Kyoto, gdzie otrzymał przekaz Dharmy od mistrza Shikatsu Itsudou (1883-1952). W 1960 roku Roshi został opatem świątyni Manju-ji w mieście Oita, gdzie na swego następcę mianował go mistrz Oku Daisetsu. Mistrz Daisetsu nadał Roshiemu Oi Saidanowi imię Daiinkutsu (wielkie serce, wielka siła), pod którym Roshi jest znany jako mistrz zen.

W 1975 roku Roshi został opatem jednej ze świątyń Mioshinji (Tokaya), gdzie nauczał przez kolejne 15 lat, by w 1990 zostać opatem cesarskiej świątyni Hokko-ji. Uczniami Roshiego jest nie tylko wielu znanych mistrzów linii Rinzai Zen, ale także świeccy Japończycy (mężczyźni i kobiety), oraz Europejczycy. W 1994 roku Roshi Maria Reiko rozpoczęła praktykę pod kierunkiem Roshiego Oi Saidana. Roshi Oi Saidan należy obecnie do tzw. strażników Dharmy w linii Rinzai, to jest starszych mistrzów, którzy trzymają pieczę nad czystością zasad praktyki klasztornej.

Roshi Reiko, Czcigodny Roshi Oi Saidan